Disciplinárna komisia
Členovia
Pavol Čermák
Tajomníci